A minor mode for Emacs to build and deploy FRC robot code under GradleRIO.
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
Hazel Levine a94b469e58 update readme pirms 1 gada
LICENSE add LICENSE pirms 1 gada
README.org update readme pirms 1 gada
frc-mode.el change keybindings to emacs standard pirms 1 gada

README.org

frc-mode

Description

Builds and deploys FRC Java code managed under GradleRIO. Uses Projectile to locate the Gradle executable.

Dependencies

Keybindings

  • C-c C-f b: Builds the code, but doesn't deploy it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-build.

  • C-c C-f d: Builds the code and deploys it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-deploy.

  • C-c C-f r: Runs an arbitrary Gradle task. Alternatively, M-x frc-execute.

Configuration

In init.el:

(load-file "path-to-frc-mode.el")
(add-hook 'java-mode-hook (lambda () (frc-mode 1)))

Troubleshooting

Give up.