A minor mode for Emacs to build and deploy FRC robot code under GradleRIO.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Hazel Levine a94b469e58 update readme 1 jaar geleden
LICENSE add LICENSE 1 jaar geleden
README.org update readme 1 jaar geleden
frc-mode.el change keybindings to emacs standard 1 jaar geleden

README.org

frc-mode

Description

Builds and deploys FRC Java code managed under GradleRIO. Uses Projectile to locate the Gradle executable.

Dependencies

Keybindings

  • C-c C-f b: Builds the code, but doesn't deploy it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-build.

  • C-c C-f d: Builds the code and deploys it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-deploy.

  • C-c C-f r: Runs an arbitrary Gradle task. Alternatively, M-x frc-execute.

Configuration

In init.el:

(load-file "path-to-frc-mode.el")
(add-hook 'java-mode-hook (lambda () (frc-mode 1)))

Troubleshooting

Give up.