A minor mode for Emacs to build and deploy FRC robot code under GradleRIO.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Hazel Levine a94b469e58 update readme 1 år sedan
LICENSE add LICENSE 1 år sedan
README.org update readme 1 år sedan
frc-mode.el change keybindings to emacs standard 1 år sedan

README.org

frc-mode

Description

Builds and deploys FRC Java code managed under GradleRIO. Uses Projectile to locate the Gradle executable.

Dependencies

Keybindings

  • C-c C-f b: Builds the code, but doesn't deploy it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-build.

  • C-c C-f d: Builds the code and deploys it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-deploy.

  • C-c C-f r: Runs an arbitrary Gradle task. Alternatively, M-x frc-execute.

Configuration

In init.el:

(load-file "path-to-frc-mode.el")
(add-hook 'java-mode-hook (lambda () (frc-mode 1)))

Troubleshooting

Give up.