A minor mode for Emacs to build and deploy FRC robot code under GradleRIO.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
Hazel Levine a94b469e58 update readme 1 yıl önce
LICENSE add LICENSE 1 yıl önce
README.org update readme 1 yıl önce
frc-mode.el change keybindings to emacs standard 1 yıl önce

README.org

frc-mode

Description

Builds and deploys FRC Java code managed under GradleRIO. Uses Projectile to locate the Gradle executable.

Dependencies

Keybindings

  • C-c C-f b: Builds the code, but doesn't deploy it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-build.

  • C-c C-f d: Builds the code and deploys it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-deploy.

  • C-c C-f r: Runs an arbitrary Gradle task. Alternatively, M-x frc-execute.

Configuration

In init.el:

(load-file "path-to-frc-mode.el")
(add-hook 'java-mode-hook (lambda () (frc-mode 1)))

Troubleshooting

Give up.